Regler

Aldersgrense
Aldersgrensen for å delta på Oppdal Fjellmaraton 42/22 km er 18 år.
Vi har ikke satt noen aldersgrense på Fjellmila 11 km, men anbefaler 10 år. Barn under 13 år må følges av en voksen.

Deltakere på 42/22 km som ikke overholder aldersgrense vil nektes start eller diskvalifiseres.

Synlig startnummer
Startnummeret skal festes synlig på brystet slik at det er lesbart under hele løpet. Alle deltakere må ha lisens. Deltakere som ikke etterkommer dette vil bli stoppet av kontrollposter underveis.

Det er krav til sekk på 42 km og 22 km
Det er påbudt med sekk (løpesekk/løpevest) for de som deltar på 42 km og 22 km, men det er ikke krav til vekt. Alle deltakere må ha med næring (mat, sjokolade, gel), drikke, vindjakke, lue/pannebånd/buff, hansker og mobiltelefon i sekken. Det er ikke lov å bruke rumpetaske. Kontroll blir gjort ved start.

Langesoner
Kun tillatt ved arrangørens mat-/drikkestasjoner.

Forbudt med staver
Det er ikke lov til å benytte seg av staver i klassene med tidtaking (42, 22 og 11 km).

Forbudt med øretelefoner/musikk
Av sikkerhetsmessige hensyn er det forbudt å bruke øretelefoner under løpet.

Hund ikke tillatt

Oppdal Fjellmaraton er kun et løp for tobeinte! Hunden må du sette igjen hjemme. 

Avlysning
Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Dersom du ikke stiller til start ved gjennomføring i henhold til de tre undernvente punktene, har du ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten:

  • arrangementet flyttes til et annet sted på samme dato

  • arrangementet avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato

  • arrangementet flyttes til et annet sted på en ny dato

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen “force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

Refusjon av startkontingent
Vi forsøker å imøtekomme henvendelser om refusjon før 1. august. Send oss en e-post hvor du opplyser om at du ikke kan delta og oppgi kontonummer du ønsker deltakeravgiften refundert til. Etter 1. august vil det komme et gebyr på kr 100 for refusjon av deltakeravgift. Ingen refusjon fra 15. august. Du får full refusjon ved fremlagt lege- eller skadeattest.

 

Om deltaker ønsker å bytte distanse fra lang til en kortere distanse, vil ikke overskytende beløp refunderes. Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rittet og i resultatlister etter rittet.

Sperretider

42 km
Remma (ca. 20 km): Kl. 12.00
Vekveselva (ca. 30 km): Kl. 14.30
Vangslia (ca. 35 km): Kl. 16.00

22 km
Vekveselva (ca. 10 km): Kl. 14.30
Vangslia (ca. 15 km): Kl. 16.00

11 km
Vangslia (ca. 4 km): Kl. 16.00

 

Bilder fra arrangementene

Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter sponsorer og andre media.