top of page

800 deltakere får oppleve årets Oppdal fjellmaraton

Vi er så glade for å kunne invitere en stor gjeng til startstreken 28. august. Samtidig skulle vi gjerne hatt plass til flere deltakere, men hensynet til smittevern og et trygt arrangement går foran dette ønsket.


Basert på regjeringens gjenåpningsplan har vi som arrangører besluttet å planlegge og gjennomføre etter bestemmelsene for trinn 3 i planen. Her tillates 800 deltakere på utendørsarrangement.


Det er godt mulig Norge befinner seg i et annet trinn i planen 28. august, men behovet for forutsigbarhet i planleggingen gjør at vi som arrangører har valgt å anta at trinn 3 er et nøkternt og realistisk mål å forholde seg til.


Vi tror også at en slik forutsigbarhet gir de påmeldte et bedre og tryggere arrangement.Dette betyr at vi fordeler deltakerne slik:


42 km

Over 6 timer - 100 deltakere

Under 6 timer - 100 deltakere


22 km

5 puljer - 600 deltakere


Fordelt mellom 4 ulike startpuljer:

  • Pulje 1 og pulje 5 - 130 deltakere

  • Pulje 2 - 175 deltakere

  • Pulje 3 - 175 deltakere

  • Pulje 4 - 120 deltakere


11 km

Denne distansen utgår dessverre. Dette på grunn av større logistikk med buss og flyt i løypa. Alle påmeldte har fått informasjon om refusjon eller tilbud om overflytting til 22 km (18-års aldersgrense).God tilrettelegging

Vårt hovedfokus er at alle deltakerne på årets fjellmaraton skal få en god og trygg opplevelse. Dette gjør vi ved nøye planlegging og konkret tilrettelegging. Ikke alt er på plass enda, men vi lover å kommunisere og informere de påmeldte godt og tett frem mot 28. august.


Det vi allerede nå kan fortelle er at det tilrettelegges for å spre de startende i større grad enn tidligere for å sørge for god flyt i løypa og unngå oppsamling av deltakere i målområdet. På 22 km vil deltakerne fordeles i kohorter på maks 175 personer, og det vil bli god tid mellom hver startpulje.


Vi oppfordrer per nå våre deltakere til å KOMME, LØPE OG DRA HJEM. Ja, det er litt kjedelig - men som vi gleder oss til 2022 og forhåpentligvis kan arrangere med brask og bram!


Det jobbes også med et egenerklæringsskjema som alle deltakerne må lese og undertegne, dette vil vi sende ut til de påmeldte i løpet av sommeren.


Det er også viktig å påpeke at det kan komme endringer i både starttider og bussavganger, men dette vil de påmeldte får informasjon om i god tid før arrangementet.


For detaljert informasjon om gjennomføringen les deltakerinfo. Denne oppdateres kontinuerlig frem mot arrangementsdato. All VIKTIG informasjon vil bli sendt til de påmeldte i god tid før startskuddet går.


300 plasser igjen

Deltakerbegrensningen betyr også at vi forventer at Oppdal fjellmaraton 2021 snart blir utsolgt. Vi har per i dag (9. juni) 500 deltakere.


Dersom det skulle vise seg at gjenåpningen er i trinn 4 et par uker før arrangementsdatoen, vil vi forsøke å åpne for flere deltakere på 42 km og 22 km. Slik vil det bli opprettet ventelister for dere som ikke får plass.


Har du tenkt å melde deg på Oppdal fjellmaraton 2021? Da er det ingenting å vente med!


Påmelding og mer informasjon finner du her.
bottom of page