top of page

Regler

 

Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler. Noen viktige punkter er:

 

  • Det er påbudt med skiforsikring (engangslisens eller helårslisens).

  • Trafikkregler og skiltanvisninger må følges.

  • Ta hensyn til andre deltakere og andre i løypa. Løypa er åpen for alle, ikke bare Saltdalshytta Skienern-deltakere.

  • Deltakere som ikke følger reglementet vil bli diskvalifisert.

  • Det er ikke tillatt med skøyting.

  • Startnummeret skal være synlig på brystet under hele rennet.

  • Pulk og hund er ikke tillatt under Skienern.

  • Sperretid: Krysset Grøtsætra/Resset (for 40 km) kl. 14.30

  • Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre media.

 

DET ER FORBUDT Å KASTE FRA SEG SØPPEL I NATUREN.

Påmelding
All påmelding foregår via www.enern.com og Quick Timing sitt onlinesystem. Deltakere kommer ikke med på deltakerlisten før betaling er utført og registrert. Om deltaker ønsker å bytte distanse fra lang til en kortere distanse, vil ikke overskytende beløp refunderes. Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rennet og i resultatlister etter rennett.

 

Chip
Alle som deltar i aktivklassene får utdelt chip for tidtaking. Egen chip skal ikke benyttes.

 

Sykdom eller ulykke
Det er kun ved sykdom/ulykke som fører til at deltaker ikke kan stille til start, at vi refunderer startkontingent. Da vil 50% av startkontingent (pris før prisoppgang) bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter renndato.

 

Avlysning og/eller flytting av renn
Om rennet må avlyses på renndagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele startkontingenten. Om rennet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin startkontingent om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato. Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten.

 

Sikkerhet 
Det er ikke tillatt å gå med plugg i øret (iPod, iPhone, mp3 etc). Deltaker er selv ansvarlig for eventuelt tap av utstyr under rennet. Røde Kors har vaktposter rundt om i traseene. Følg skilting langs traseen.

 

Sperretider
Det settes opp sperretider på den lengste distansen. Om ønskelig, får deltaker gå videre uten startnummer/chip, men da utenfor arrangørens ansvar.

 

Bilder fra arrangementene
Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter sponsorer og andre media.

bottom of page