Regler

Deltakerne plikter å følge NCFs lover og regler og arrangørens anvisninger.

  • Det er påbudt med hjelm.

  • Trafikkregler og skiltanvisninger må følges.

  • Det er ikke tillatt med tempobøyle eller andre styreframspring (barends er tillatt).

  • Følgebil eller andre kjøretøy er ikke tillatt.

  • Ryttere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert.

  • Startnummeret skal være synlig på sykkelen under hele rittet.
     

Kryssing av sperrebånd og andre sperringer er ikke tillatt. Løypa er merket etter det beste for deltaker og terreng, og det er ikke tillatt å krysse sperringer for å vinne tid eller kjøre forbi ryttere. Hold høyre, slik at evt. andre deltakere kan sykle forbi på venstre side.

Vær obs på at enkelte partier i siste del av maratontraseen (etter passering av Skytterhuset) ikke er særlig egnet til forbikjøring.

DET ER FORBUDT Å KASTE FRA SEG SØPPEL I NATUREN!

 

Hjelp hverandre

Vi har ca. 80 vakter og mannskap fra Røde Kors fordelt rundt om i løypa, men det skjer dessverre også uhell der disse ikke er plassert. Det er derfor veldig viktig at alle deltakere er behjelpelig hvis med-deltakere får problemer.
Om du kommer borti noen som som trenger hjelp, men ikke selv har mulighet til å hjelpe; gi beskjed til nærmeste vakt!
Det kan være du som trenger hjelp neste gang. 

Påmelding
All påmelding foregår via www.enern.com og EQ Timing. Deltakere kommer ikke med på deltakerlisten før betaling er utført og registrert. Om deltaker ønsker å bytte distanse fra lang til en kortere distanse, vil ikke overskytende beløp refunderes. Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rittet og i resultatlister etter rittet.

 

Chip
Alle som deltar i 55 km, 37 km og 17 km blir rangert. Det er en engangschip på startnummeret som registrerer mellomtider og sluttider.

 

Refusjon av startkontigent
Det er kun ved sykdom/ulykke som fører til at deltaker ikke kan stille til start, som vil gi rett til refusjon. 50% av startkontingent (pris før prisoppgang) blir refundert ved fremvisning av legeattest senest én uke etter rittdato. Legeattest sendes per post eller skannes og sendes via e-post.

Avlysning/flytting av ritt
Om rittet må avlyses på rittdagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele startkontingenten. Om rittet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin startkontingent om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato. Ved avlysning av ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten.

Sikkerhet
Det er ikke tillatt å sykle med plugg i øret (iPod, mp3 etc). Deltaker er selv ansvarlig for eventuelt tap av sykkel/utstyr under rittet. Røde Kors har vaktposter rundt om i traseene. Følg skilting langs traseen. Pil-henvisninger forteller at det er krappe svinger, bratte utforkjøringer osv. Følg disse!

Sperretider
Det settes opp sperretider på de lengste distansene. Deltakere som kommer til matstasjoner etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rittet, evt. får sykle videre uten startnummer/chip, men da utenfor arrangørens ansvar.

Bilder fra arrangementet
Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter sponsorer og andre media.

Nyhetsbrev 

Meldt deg på vårt nyhetsbrev å få en påminnelse om kommende arrangement,  teknikktips, sporty happenings ol... 

Enern Oppdal
O. Skasliens veg 1
7340 Oppdal

Telefon: 950 22 478
Email: info@enern.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019